Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności > Uchwała ZG ZNP ws. sporu zbiorowego

Uchwała ZG ZNP ws. sporu zbiorowego

2019-01-11
Uchwała nr 1/2019 ZG ZNP z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie sporu zbiorowego

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz ust. 2 Statutu ZNP,
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Od 10 stycznia 2019 r. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego
ze szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Zobowiązać oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego, w ramach procedury sporu zbiorowego, do wystąpienia w terminie do 8 lutego 2019 r. do pracodawców, o których mowa w ust. 1 z żądaniem podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

§ 2

Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZNP do prowadzenia i koordynowania działań ogniw ZNP w zakresie realizacji niniejszej uchwały,
w tym do opracowania harmonogramu tych działań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego