Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności > Co robić, gdy samorząd likwiduje szkołę?

Co robić, gdy samorząd likwiduje szkołę?

W ostatnim czasie do Zarządu Głównego ZNP napływają informacje o zamiarze likwidacji szkół. Samorządy decydują się na taki krok najczęściej z powodu oszczędności. Ale tracą na tym uczniowie, ich rodzice i pracownicy. Traci też na swoim znaczeniu miejscowość bez szkoły.
Dlatego ZG ZNP zwraca się do wszystkich członków ZNP o monitorowanie procesu likwidacji placówek oświatowych na swoim terenie oraz o wnikliwe sprawdzanie uchwał o zamiarze likwidacji szkoły lub uchwał o likwidacji szkoły.
O czym należy pamiętać?

1. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoła/placówka może być zlikwidowana lub przekazana do prowadzenia innemu podmiotowi.

2. Przekazanie dotyczy tylko placówek do 70 uczniów/wychowanków. Przekazanie może się odbyć w każdym momencie roku kalendarzowego z zachowaniem ustawowych terminów.

3. Likwidacja dotyczy placówek bez wskazania liczby uczniów. Likwidacja odbywa się w dwóch etapach:

- do ostatniego lutego musi być podjęta uchwała intencyjna,
- do końca roku szkolnego podejmowana jest uchwała ostateczna. Likwidacja może odbywać się tylko pod warunkiem, że uczniowie znajdą miejsce w innej szkole, ale tylko publicznej, która może być prowadzona przez inny podmiot niż samorząd.

4. Uchwała (intencyjna) o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem musi – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 2002 r. – zawierać:

- informację, gdzie przejdą uczniowie z likwidowanej placówki,
- szczegółowe przyczyny decyzji o likwidacji,
- informację o pracownikach (czy znajdą zatrudnienie).

5. Zarówno projekt uchwały o przekazaniu, jak i o likwidacji placówki musi być przesłany do zaopiniowania do organizacji związkowej. Związek ma 30 dni na wydanie opinii. Jeżeli uzasadnienie będzie budziło wątpliwości można w okresie opiniowania poprosić o dodatkowe informacje.

6. Nieskierowanie projektu uchwały do zaopiniowania do związków zawodowych w przypadku jej podjęcia pozwala na zaskarżenie uchwały do wojewody.

Jednocześnie przypominamy, że przy Zarządach Okręgów ZNP działają specjalnie przeszkolone grupy związkowców (w okręgu kujawsko-pomorskim: Róża Lewandowska, Krzysztof Buszka i Zbigniew Potoniec) do których można zwrócić się z prośbą o pomoc i wsparcie.
Kolejne szkolenie związkowców dotyczące przeciwdziałania likwidacji publicznych szkół ZG ZNP planuje już w lutym br.

Przypominamy także o ogólnopolskiej kampanii „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”, którą ZNP uruchomił w 2008 r. w obronie publicznych szkół prowadzonych przez samorządy (ulotki i plakaty są jeszcze dostępne w ZG ZNP).