Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności > Oświadczenie ZNP w związku z artykułem zamieszczonym w dzisiejszym numerze Dziennika Gazety Prawnej

Oświadczenie ZNP w związku z artykułem zamieszczonym w dzisiejszym numerze Dziennika Gazety Prawnej

Nie jest prawdą jak podaje Dziennik Gazeta Prawna (22.09.2011), że „polski nauczyciel pracuje tylko trzy godziny dziennie”. Informacja ta jest niewiarygodnie absurdalna! Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje kroki prawne w związku z publikowaniem przez DGP nieprawdziwych i szkalujących nauczycieli informacji.
Wyjaśnienie:

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela tygodniowy czas pracy nauczycieli w Polsce wynosi 40 godzin, w tym:

- od 18 do 30 godzin – w zależności od stanowiska i rodzaju szkoły - to wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum),

- 1 - 2 godz. to inne zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (2 godz. tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjum, 1 godz. w szkołach ponadpodstawowych).

Związek jeszcze raz podkreśla, że definicja czasu pracy nauczycieli w Polsce nie ogranicza się do pensum. To także m.in. przygotowywanie zajęć, dodatkowe zajęcia, poprawa i ocena prac, prace organizacyjne i administracyjne, spotkania, czynności związane z życiem szkoły, praca z rodzicami i zewnętrznymi organizacjami, czy współpraca z innymi nauczycielami i stażystami.

Nie jest zatem prawdą, jak podaje DGP, że polski nauczyciel pracuje trzy godziny dziennie! Z taką sytuacją możemy mieć jedynie do czynienia w wypadku niepełnego wymiaru zatrudnienia: wg danych GUS (Warszawa, 2010) w niepełnym wymiarze pracuje 18 proc. nauczycieli w Polsce.

Nie ma wyników ogólnopolskiego badania czasu pracy nauczycieli w Polsce. Związek Nauczycielstwa Polskiego od trzech lat domaga się przeprowadzenia takich badań, które będą podstawą do rzetelnej dyskusji o faktycznym czasie pracy nauczycieli. Na ten temat krąży wiele stereotypów, opartych na niesprawdzonych, często krzywdzących informacjach. Dlatego ogólnopolskie badanie pozwoli przedstawić rzetelny i prawdziwy obraz pracy nauczyciela i obalić mit, że ten pracuje 18 godzin tygodniowo.

„Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli” - na wniosek ZNP – rozpoczął Instytut Badań Edukacyjnych. Na chwilę obecną zakończono realizację próbnego badania ilościowego „Czas pracy nauczycieli w opiniach nauczycieli”. Od 18 października 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. odbędzie się badanie główne – ilościowe, w którym weźmie udział 8 tys. nauczycieli w Polsce. Tylko w ten sposób mamy szansę na uzyskanie miarodajnych i reprezentatywnych wyników badania, które w takiej skali jest przeprowadzane po raz pierwszy w Polsce!

Tymczasem dane OEDC, na które powołuje się DGP, opierają się jedynie na próbie odpowiedzi na pytanie „How Much Time Do Teachers Spend Teaching?” Chodzi więc tylko o pensum, a nie o faktyczny czas pracy nauczycieli. To pokazuje jak bardzo złożona jest kwestia badania czasu pracy w zależności od metod i podejść do pomiaru i analizy sposobów spędzania czasu w pracy oraz od konkretnych czynności, jakie są wykonywane w trakcie pracy. Podejście metodologiczne w badaniach czasu pracy jest zróżnicowane i w dużej mierze od przyjętej metodologii zależą wyniki badania (więcej na ten temat w publikacji IBE „Przegląd istniejących metodologii badania czasu pracy i budżetu czasu”, Warszawa 2010).

Ponadto ZNP informuje, że nie jest prawdą, jak podaje DGP, że „ponad połowa nauczycieli w Polsce zarabia prawie 5 tys. zł miesięcznie”. Mowa bowiem o jedynie średnim wynagrodzeniu, które w przypadku nauczycieli dyplomowanych wynosi 4 817 zł. Tymczasem średnie wynagrodzenie nauczycieli jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją (składa się z kilkunastu składników, wśród których są dodatki przyznawane tylko raz w karierze zawodowej nauczyciela, jak np. odprawa emerytalna), a nie realną płacą pedagogów. Wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli są błędnie utożsamiane ze średnią arytmetyczną - miarą, stosowaną często w życiu codziennym, np. w rozmowie o średniej płacy w danej firmie.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez DGP godzi w dobre imię nauczycieli i szkaluje ich wizerunek. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowił podjąć w tej sprawie prawne kroki.

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

źródło:ZG ZNP