Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności >
Akcja protestacyjna ZNP „Dość tego”

Akcja protestacyjna ZNP „Dość tego”

Podziękowania Prezesa ZNP

Przyjmijcie moje szczere podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty
w Warszawie
23 listopada br.
ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII

Koleżanki, Koledzy!

Jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję protestacyjną ZNP pod hasłem „Dość tego!” i przyjechali na manifestację. Dla wielu z Was udział w niej wiązał się ze sporymi wyrzeczeniami i niedogodnościami. Jednak stanęliście na wysokości zadania i pokazaliście nie tylko opinii publicznej i przedstawicielom rządu, ale także swoim kolegom, którzy w sobotę zostali w domach, że środowisko oświatowe potrafi się zjednoczyć w obronie publicznej samorządowej edukacji i godności zawodowej pracowników.

Razem daliśmy piękny wyraz tej solidarności zawodowej: ulicami Warszawy maszerowało ponad 20 tysięcy nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i obsługi, wspierali nas rodzice i samorządowcy. Mówiliśmy o godności i autonomii zawodowej, o niezgodzie na podporządkowanie szkół samorządom, o skutkach komercjalizacji i prywatyzacji oświaty, które boleśnie odczują następne pokolenia. Podkreślaliśmy, że chcemy spokojnie pracować, a nie wdrażać kolejne niepotrzebne reformy i marnować czas na biurokrację. Był to bodaj pierwszy protest, który nie dotyczył postulatów płacowych, lecz powodowany był troską o jakość kształcenia i publiczną edukację w Polsce.

Jeszcze raz dziękuję za ten obywatelski gest, za odpowiedzialną postawę w czasie marszu. My nie podpalaliśmy instalacji artystycznych. W godny sposób zamanifestowaliśmy nasze niezadowolenie z kierunku zmian w polskiej edukacji! Gratuluję solidarności zawodowej i zaangażowania!

Pragnę także poinformować, że tuż po manifestacji rozpoczęły się rozmowy ze stroną rządową, a 27 listopada sejmowa podkomisja usunęła z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, krytykowane przez ZNP, zapisy dotyczące przekazywania samorządowych szkół i placówek związkom międzygminnym lub związkom powiatów.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP