Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności
ZAPRASZAMY NA STRONĘ ZNP ZG-Filia OUPiS W BYDGOSZCZY

Zapraszamy do odwiedzania strony OUPiS ZNP Bydgoszcz www.bydgoszcz.oupis.pl
Szczególnie polecamy nową ofertę
GADŻETY REKLAMOWE ZNP
STRONY ODDZIAŁÓW ZNP

 
 
Zakończenie akcji protestacyjnej

Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „
Dość tego!”


Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Z dniem 28 kwietnia 2014 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP kończy Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ZNP „Dość tego!”, polegającą na oflagowaniu szkół i placówek oświatowych.

§ 2

Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP zobowiązuje ogniwa statutowe ZNP do monitorowania
od dnia 1 września 2014 r. prawidłowości zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli oraz powierzania im zadań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
2014-04-28
Asystent nauczyciela!
Senat RP przyjął zmiany
w ustawie oświatowej

10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592), uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. Zgodnie z nią asystenci nauczyciela będą mogli pracować w szkole podstawowej tylko w klasach I-III i w świetlicy.

Uchwała Senatu RP wprowadzająca zmiany do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach ponownie trafi pod obrady Sejmu.
2014-04-11
 
 
MANIFESTACJA EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BRUKSELI

4 kwietnia 2014r. odbyła się
Manifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
w Brukseli, w której uczestniczyli również przedstawiciele
naszego Okręgu.
Zapraszamy do Fotogalerii.
2014-04-08
Uchwała Nr 12/2014 Prezydium
Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ws. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1
z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia,
co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół
i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r.
do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
2014-04-03
 
 
strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |