Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności
Zmiany dot. sposobu i trybu regulowania składek członkowskich w ZNP

Odsyłamy Koleżanki i Kolegów na stronę : Zarządu Głównego ZNP
JUBILEUSZ 110-lecia ZNP

Zapraszamy do obejrzenie krótkiej relacji z uroczystości na
stronie TVP Bydgoszcz
 
 
ZAPRASZAMY NA STRONĘ ZNP ZG-Filia OUPiS W BYDGOSZCZY

Zapraszamy do odwiedzania strony OUPiS ZNP Bydgoszcz www.bydgoszcz.oupis.pl
Szczególnie polecamy nową ofertę
GADŻETY REKLAMOWE ZNP
STRONY ODDZIAŁÓW ZNP

 
 
Zakończenie akcji protestacyjnej

Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „
Dość tego!”


Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Z dniem 28 kwietnia 2014 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP kończy Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ZNP „Dość tego!”, polegającą na oflagowaniu szkół i placówek oświatowych.

§ 2

Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP zobowiązuje ogniwa statutowe ZNP do monitorowania
od dnia 1 września 2014 r. prawidłowości zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli oraz powierzania im zadań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
2014-04-28
Asystent nauczyciela!
Senat RP przyjął zmiany
w ustawie oświatowej

10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592), uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. Zgodnie z nią asystenci nauczyciela będą mogli pracować w szkole podstawowej tylko w klasach I-III i w świetlicy.

Uchwała Senatu RP wprowadzająca zmiany do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach ponownie trafi pod obrady Sejmu.
2014-04-11
 
 
strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |