Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności
MANIFESTACJA EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BRUKSELI

4 kwietnia 2014r. odbyła się
Manifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
w Brukseli, w której uczestniczyli również przedstawiciele
naszego Okręgu.
Zapraszamy do Fotogalerii.
2014-04-08
Uchwała Nr 12/2014 Prezydium
Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ws. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1
z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia,
co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół
i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r.
do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
2014-04-03
 
 
NAUCZYCIEL – UCZY, ASYSTENT - ASYSTUJE

Asystent - NIE!
ZNP nie zgadza się na wprowadzenie do szkół podstawowych asystentów, którzy będą mogli zastępować nauczycieli!
18 marca br. Zarząd Główny ZNP przyjął Uchwałę w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP "Dość tego!".
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej,
w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP - Dość tego!".
2014-03-27
Uchwała Nr 1/2014 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP
z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP
"Dość tego!"

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 41 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej,
w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP "Dość tego!".

§ 2

Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podjęcia decyzji o formie i zakresie dalszych działań Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
2014-03-21
 
 
Najważniejsze działania ZNP
w kadencji 2010-2014

Akcja protestacyjna ZNP „Dość tego”

Podziękowania Prezesa ZNP

Przyjmijcie moje szczere podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty
w Warszawie
23 listopada br.
ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII
 
 
strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |