Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności
MANIFESTACJA W WARSZAWIE 14.09.2013R.

W dniu 14 września br. odbyła się Ogólnopolska Manifestacja Związków Zawodowych, w której również uczestniczyli przedstawiciele naszego Okręgu z Bydgoszczy, Włocławka i Torunia. Zapraszamy do Fotogalerii..
XVII Mistrzostwa POLSKI Nauczycieli w Brydżu Sportowym w Grudziądzu

Zapraszamy do Fotogalerii do obejrzenia zdjęć z Mistrzostw, które odbyły się w dn. 1-3 LIPCA 2013 roku
 
 
Działalność Okręgowego
Klubu Młodego Nauczyciela

Zapraszamy do zakładki O NAS->Klub Młodego Nauczyciela
SPOT O ZNP

Zapraszamy do obejrzenie spotu promującego
Związek Nauczycielstwa Polskiego na stronie
Zarządu Głównego ZNP
 
 
PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO

Obywatelski projekt ZNP trafił do podkomisji
14 marca 2012 r. sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21). Jej przewodniczącym został poseł Marek Rząsa (PO).
Obywatelski projekt „Przedszkole dla każdego dziecka” ma na celu znowelizowanie: definicji ustawowej przedszkola publicznego; przepisów określających wiek, w którym przysługuje prawo do wychowania przedszkolnego oraz przepisów dotyczących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego prawa (objęcie wychowania przedszkolnego subwencją z budżetu państwa).
Będzie on procedowany razem z poselskim (PSL) projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172), który dotyczy stworzenia mechanizmu wsparcia finansowego organów prowadzących przedszkola (50 proc. dotacja).
W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.
REGULAMIN NADZORU WEWNĄTRZZWIĄZKOWEGO

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 22 marca 2011r.

"Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć bezpośredniemu organowi nadzoru:

- zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu
i prezydium,
- roczne sprawozdanie finansowe,
- treść uchwał władz i organów wykonawczych - drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia."


 
 
strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |