O NAS

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki (…) Statut ZNP

ZNP działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podzielonej administracyjnie na województwa.

W 2000 roku okręgi: bydgoski, toruński i włocławski zostały połączone w Okręg Kujawsko-Pomorski, którego siedziba mieści się w Bydgoszczy
przy ul. Adama Czartoryskiego 19.

Obecnie na terenie Okręgu funkcjonuje 76 oddziałów (w tym 637 ognisk związkowych) zrzeszających ponad 7,5 tys. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, a także 2 tys. emerytów i rencistów tych placówek.

Prezesem Okręgu ZNP jest Krzysztof Markiewicz.

 

DANE TELEADRESOWE:

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

SIEDZIBA ZNP W BYDGOSZCZY

SIEDZIBA ZNP W BYDGOSZCZY

OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI

BYDGOSZCZ 85-222, UL.ADAMA CZARTORYSKIEGO 19

SIEDZIBA ZNP W BYDGOSZCZY

ZNP W BYDGOSZCZY

TELEFONY:

SIEDZIBA ZNP W BYDGOSZCZY

BUDYNEK ZNP

 

SIEDZIBA ZNP W BYDGOSZCZY

WEJŚCIE DO BUDYNKU ZNP