OKRĘGOWY KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

ZARZĄD OKRĘGOWEGO KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA

  1. KACZOROWSKI KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCY
  2. ROJEWSKI BARTŁOMIEJ – WICEPRZEWODNICZĄCY
  3. PRZYBYSZ AGNIESZKA – SEKRETARZ
  4. KEMPSKA JOANNA
  5. MIELEWSKA NATALIA
  6. JASIŃSKI ŁUKASZ
  7. KRUSZEWSKI PAWEŁ

Czym zajmuje się CKMN?

Do Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela należą młodzi nauczyciele z różnych stron Polski, co stanowi doskonałe źródło wymiany doświadczeń oraz ukazywania problemów pojawiających się w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolnych. Działalność CKMN, to nie tylko spotkania w wąskim gronie, podczas których omawiane są bieżące sprawy dotyczące edukacji oraz nauczycieli, ale także uczestniczenie w akcjach podejmowanych przez Oddziały oraz Okręgi, wyrażanie opinii, wniosków oraz postulatów, mających na celu poprawę sytuacji nauczycieli. Do zadań CKMN należy również organizowanie zlotów, debat oraz konferencji, które służą nie tylko wymianie doświadczeń pomiędzy młodymi nauczycielami, ale także bardziej doświadczonymi pedagogami. Do obowiązków członków CKMN należy również uczestnictwo w różnego rodzaju formach szkoleń, które służą podniesieniu kompetencji.

Po co istnieje CKMN?

Centralny Klub Młodego Nauczyciela zrzesza młodych nauczycieli do 35. roku życia. Daje to nam możliwość poczucia przynależności oraz możliwość decydowania o sprawach dla nas ważnych. Organizujemy szkolenia tak dobierając ich tematykę, by aby spełniały one nasze potrzeby i jednocześnie poszerzały horyzonty. To tylko wsparcie merytoryczne, ale także wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, pomocy dydaktycznych. Podczas takich spotkań rodzą się także wspaniałe przyjaźnie, dzięki którym możemy być nie tylko świetnymi nauczycielami, ale także coraz lepszymi ludźmi.

CENTRALNY KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA