STRUKTURA OKRĘGU ZNP

PREZES OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO  ZNP

KRZYSZTOF MARKIEWICZ

WICEPREZESI ZARZĄDU OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZNP

1. Marta Humienna – [email protected]

2. Mirosława Kaczyńska – [email protected]

3. Dariusz Mroczkowski – [email protected]

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU

1. Markiewicz Krzysztof – Prezes Okręgu

2. Kaczyńska Mirosława- Wiceprezes Zarządu Okręgu

3. Humienna Marta – Wiceprezes Zarządu Okręgu

4. Mroczkowski Dariusz – Wiceprezes Zarządu Okręgu

5. Kwaśniewska Krystyna – Przewodnicząca OSEiR

6. Stelmach Ewa – Przewodnicząca OSPAiO

7. Gryszan Violetta – członek

8. Michalak Agnieszka – członek