SZKOLENIA OUPIS ZNP W BYDGOSZCZY

Propozycja szkoleń:

  1. Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli. Praktyczne aspekty postępowań dyscyplinarnych
  2. Mobbing w pracy – kształtowanie pozytywnych stosunków międzyludzkich w zespole pracowniczym
  3. Odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki oświatowej
  4. Uprawnienia emerytalne nauczycieli
  5. Czas pracy nauczycieli. Ewidencja i rozliczanie czasu nauczycieli
  6. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

TELEFON: 52 327 03 51, 605 910 785

 

SZKOLENIA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

Organizujemy szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy – w załączeniu Karta zgłoszenia na SIP

Wypełnioną Kartę należy wysłać na adres e-mail:  [email protected]