ZEBRANIA

  • SZKOLENIE PREZESÓW ODDZIAŁÓW ZNP – 12.04.2022r. w Bydgoszczy
  • POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU – 21.06.2022r. w Bydgoszczy
  • POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ – 27.06.2022r. w Bydgoszczy
  • POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU – 29.06.2022r. w Bydgoszczy
  • SZKOLENIE PREZESÓW ODDZIAŁÓW ZNP – 12.09.2022r. w Bydgoszczy
  • POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU ZNP – 21.09.2022r. w Bydgoszczy