ZESPÓŁ DO SPRAW ODZNACZEŃ

ZESPÓŁ DO SPRAW ODZNACZEŃ

Skład zespołu:

1. Mroczkowski Dariusz – przewodniczący
2. Cierpisz Mariola
3. Gryszan Violetta
4. Krupińska Alina
5. Lewandowska Róża
6. Michalak Agnieszka
7. Pirzgalska Ewa
8. Potoniec Zbigniew
9. Roś Ewa
10.Stasinowska Jolanta
11.Szwarc-Kręciszewska Katarzyna

Do zadań zespołu ds. odznaczeń należy:

  • koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków o odznaczenia związkowe, resortowe i państwowe,
  • występowanie z wnioskami o odznaczenia dla osób pełniących funkcje w Zarządzie Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP i dla Prezesów Oddziałów ZNP,
  • recenzja wniosków o odznaczenia przedstawione do zaopiniowania przez zarządy oddziałów ZNP,
  • współpraca z zarządami oddziałów i zespołem ds. odznaczeń Zarządu Głównego ZNP w problematyce odznaczeń związkowych, resortowych państwowych,
  • organizacja szkoleń z osobami funkcyjnymi z oddziałów ZNP w przedmiocie sporządzania – pisania wniosków o odznaczenia związkowe, resortowe i państwowe,
  • współpraca z komisją ds. odznaczeń przy Kujawsko-Pomorskim Kuratorze Oświaty.