ZESPÓŁ KULTURALNO-SPORTOWY

ZESPÓŁ KULTURALNO-SPORTOWY

Skład zespołu:

1. Michalak Agnieszka – przewodnicząca
2. Głowacki Robert
3. Gryszan Violetta
4. Jakutowicz Małgorzata
5. Lewandowska Róża
6. Zawadzka-Pleszyńska Hanna
7. Zwolińska Bożena

Do zadań zespołu ds. współpracy z samorządem terytorialnym należy:

  • koordynacja współpracy Zarządów Oddziałów ZNP z jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, miastami, powiatami i województwem),
  • przygotowanie materiałów pomocniczych dla potrzeb Zarządów Oddziałów w zakresie tworzonego prawa miejscowego przez jednostki samorządu terytorialnego, np.: regulaminy wynagradzania, regulaminy nagród, regulaminy dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, projekty uchwał związane z problematyką oświatową,
  • pomoc w zawieraniu porozumień przez Zarządy Oddziałów z JST w zakresie współdziałania w dziedzinie oświaty,
  • analizowanie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
  • analiza wykorzystania subwencji oświatowej przez JST na zadania oświatowe w danym roku budżetowym,
  • badanie zasadności likwidacji i przekształceń szkół i placówek przez organy prowadzące. Współpraca w tym zakresie z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty,
  • bieżące monitorowanie funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez organy prowadzące szkoły,
  • opracowanie analiz i ekspertyz na zlecenie Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP,
  • przygotowywanie opinii na temat aktów prawnych.